GLA:D Ryg​

GLA:D Ryg er et behandlingstilbud til patienter, som har langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker deres livskvalitet og hverdagen. Det er også et tilbud til patienter med lænderygsmerter, som har svært ved at håndtere smerterne og de konsekvenser, det har. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Hvad er GLA:D Ryg?

GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark. Det er et behandlingskoncept, som består af tre dele.

  • ​Uddannelse og certificering af fysioterapeuten.
  • ​Uddannelse og træning af patienten.
  • ​Registrering af patientdata i det nationale GLA:D-register.

Patientdata i GLA:D-registeret bliver løbende evalueret for at sikre den optimale behandling.


I behandlingsforløbet får du uddannelse, træning og øvelser, hvor du lærer, hvordan du træner og tackler dine smerter.

Der ikke nogen fast formel for, hvor meget træning der er bedst. Derfor tilpasser vi træningen ud fra dine behov, din alder, fysiske form og dit helbred.

Artrose er en permanent tilstand, og derfor opnår du den bedste effekt ved at blive ved med at træne. Størstedelen af de patienter, som har gennemgået forløbet, har opnået en væsentlig forbedring af deres livskvalitet.

Kontakt os og hør mere

Det er fysioterapeut Christian Noga, der står for forløbet med GLA:D Ryg. Christian er uddannet og certificeret GLA:D terapeut.

Du kan læse mere om GLA:D eller ringe og få yderligere information på 48 17 43 34.

Vi ser frem til at hjælpe dig. 

Har du smerter?

Har du brug for en akut tid?