​Akupunktur

Akupunktur er en ældgammel behandlingsform og bedst kendt fra Kina. Det kan anvendes til smertelindring og andre symptomer.

Man skelner typisk mellem to retninger indenfor akupunktur, den traditionelle kinesiske akupunktur, der tager udgangspunkt i akupunkturpunkter på meridianbaner og den mere vestlige medicinske akupunktur, der er tilpasset nutidig viden, sundhedsvidenskabelige principper og tager udgangspunkt neurofysiologiske forklaringsmodeller samt bio-psyko-social tilgang og diagnostik som vi kender det fra fysioterapien.

Akupunktur er et effektiv redskab til smertelindring af både led- og muskelsmerter, afspænde muskler, øge blodgennemstrømningen og flow samt øge vævshelingen.

Du vil eventuelt føle en kortvarig forværring efter de første akupunkturbehandlinger, det er ganske normalt og vil aftage inden for et par timer til et 1 døgns tid. Du vil også kunne forvente at du føler dig mere træt og tørstig, dette skyldes den øgede affaldsudskilning, der sker i musklerne. Drik gerne mere vand end du plejer efter behandlingen.

Her på stedet gøres der hovedsageligt brug af den medicinske tilgang.

Har du smerter?

Har du brug for en akut tid?