Apoplexi

Apopleksi er en samlet betegnelse for akutte skader i hjernen. Oftest er der tale om en blodprop, hjerneblødning eller skade på hovedet som følge af en ulykke.
For apopleksi patienter vil der ofte være følger i form af lammelser, balanceproblemer, forstyrrelser i kropsopfattelse og taleforstyrrelser. Den akutte træning foregår oftest på sygehuset og derefter behandling på et genoptræningscenter.


Det vigtigt at fortsætte træningen, for at opretholde de funktioner, som du har fået genoptrænet. Vi har fokus på den fysisk træning, som styrketræning, udspænding og øvelsesterapi. Træningen kan forgå individuelt, hvor du træner alene med fysioterapeuten eller i form af selvtræning. Selvtræningen tilrettelægges af din fysioterapeut og justeres løbende. Genoptræningen af følgevirkningerne er meget vigtigt, vi vil gøre alt for at hjælpe dig med styrke din hverdag og livskvalitet.


Ring og få yderligere information på 48 17 43 34
Du kan læse mere om apopleksi på Sundhed.dk.

Har du smerter?

Har du brug for en akut tid?